Spin, Dammeijer of Damhuis?

Over de familienaam Spin is in het verleden nogal wat te doen geweest. Bij de kinderen en de kleinkinderen van Albert en Roelofje speelt namelijk een ingewikkelde kwestie van naamsverandering. Eigenlijk begint de verwarring al in de periode 1762 – 1768: Albert wordt dan vermeld met de naam Dammeijer. Waar de naam vandaan komt is niet duidelijk, in de wijde omgeving van Steenwijk komt een dergelijke familienaam niet voor in die tijd. Wellicht wijst de naam in de richting van een herkomst uit Duitsland. De naam wordt na juni 1768 niet meer gebruikt.
Vervolgens zien we dat sommige nakomelingen van Albert en Roelofje door het leven gaan met de familienaam Spin, terwijl anderen de achternaam Damhuis dragen. En – om het geheel nog ingewikkelder te maken – worden bepaalde personen soms aangeduid als Spin en bij andere gelegenheden weer als Damhuis.

Om de situatie enigszins overzichtelijk in beeld te krijgen, volgen we de kinderen uit het gezin van Albert en Roelofje:
a. Van Maria Elisabeth en Arend ontbreekt verder elk spoor, zodat daar geen verdere aanwijzingen te vinden zijn.
b. Jan gaat door het leven met de familienaam Spin en er is bij de nakomelingen niets wat ook maar enigszins duidt op discussie of verwarring op dit punt.
c. Hendrik wordt, net als zijn broer Jan, al in 1792 vermeld met de achternaam Spin. Bij de naamsaanneming in 1812 verklaart Hendrik officieel dat hij de naam Spin blijft voeren en ook in december 1821 wordt hij nog steeds vermeld met de familienaam Spin. Bij zijn overlijden in 1830 wordt hij echter aangeduid als Hendrik Alberts Damhuis.
Hendriks zoon Berend verklaarde bij zijn huwelijk in 1832 onder ede dat zijn achternaam Damhuis is en niet Spin. De naam Spin zou verkeerd zijn geregistreerd in de doopakte.

Fragment uit de doopakte van Berend Hendriks Damhuis.


Hendriks dochter Aaltje en zijn kleindochter Trijntje worden echter telkens (o.a. bij het huwelijk van Trijntje in 1850) vermeld met de achternaam Spin. Maar bij de geboorte van zijn kleinzoon Hendrik in 1838 en bij Aaltjes overlijden in 1860 wordt ze echter weer Damhuis genoemd.
Dochter Trijntje uit zijn derde huwelijk gaat – zover we weten – met de naam Damhuis door het leven. d. Lammert verklaart bij de naamsaanneming in 1812 dat hij, net als zijn broer Hendrik, “verblijft bij den naam van Spin voor familienaam”.
Bij de geboorte van zijn dochter Anna in 1814 wordt hij vermeld als Lammert Alberts Spin, maar drie jaar later bij de geboorte van Arend wordt zijn naam geregistreerd als Lammert Alberts Damhuis. En om het nog wat onoverzichtelijker te maken wordt hij in 1820 bij de geboorte van zijn derde kind Albert Lammerts Huisman genoemd.

De kinderen Anna en Albert zijn geboren als Spin. Albert gaat ook verder met de achternaam Spin door het leven, maar Anna wordt bij haar huwelijk in 1847 weliswaar nog Spin genoemd maar bij de geboorte van haar kinderen heet ze consequent Damhuis. Arend Arnoldus draagt van meet af aan de familienaam Damhuis. Ook qua tijdsvolgorde is hier geen logica in te ontdekken.
In zijn overlijdensakte (1826) wordt Lammert Alberts vermeld als Damhuis. Naderhand is – na een uitspraak van de rechtbank te Heerenveen d.d. 9 juli 1849 (!) – bij de overlijdensakte bijgeschreven:
“De naam moet zijn Spin en niet Damhuis”.

Waar de naam Damhuis vandaan komt blijft onduidelijk. Feit is dat de oude Albert Hendriks zich nooit met die naam heeft getooid. Bij het overlijden van Annigje Jans in 1817 wordt Albert Hendriks vermeld als Albert Jans Spin. Zelfs zoon Hendrik gebruikt de naam Damhuis nooit zelf. Pas als hij is overleden wordt hem de naam Damhuis toegevoegd. Zoon Lammert daarentegen wordt één maal met de naam Damhuis aangeduid, namelijk in 1817, vijf jaar nadat hij de naam Spin heeft laten vastleggen. Een van de mogelijke verklaringen voor deze ingewikkelde naamskwestie is dat de familienaam Spin afkomstig is van Roelofje Jansen en dat Albert Hendriks – indirect – de naam Damhuis heeft ingebracht. Daarmee zou ook een link gelegd kunnen worden met de naam Dammeijer. [1]

Er kunnen verschillende argumenten voor en tegen deze stelling worden ingebracht:
a. Het feit dat in de overlijdensakte van Hendrik Alberts Damhuis (19-10-1830) zijn moeder wordt aangeduid als Roelofje Spin zou in die richting kunnen wijzen. Maar Roelofje is dan al 43 jaar dood: wie weet dan nog de juiste naam?
b. Op 14-01-1819 overlijdt te Steenwijk een zekere Berend Spin. Zijn moeder is Geertje Jansen, ongetwijfeld een zus van Roelofje en dat zou een ondersteuning van bovenstaande theorie kunnen vormen.
c. Men zou verwachten dat ook bij Jan Alberts deze kwestie zou spelen, maar daar lijkt in het geheel geen sprake van.
d. Bij het overlijden van Lammert Alberts in 1826 wordt zijn moeder Roelofje Hendriks Bijker genoemd!

De (geheel afwijkende) naam Roelofje Hendriks Bijker onderstreept eens te meer dat we heel voorzichtig moeten zijn met het trekken van al te snelle conclusies. Het blijft echter opmerkelijk dat een zoon van Geertje Jansen bij zijn overlijden de naam Berend Spin draagt.

[1] Zie hiervoor de paragraaf De naam Dammeijer.