Over de kwartierstaat

Voor wie niet precies weet hoe een kwartierstaat in elkaar zit, nog even een korte uitleg:
In de genealogie is een kwartierstaat een overzicht met alle voorouders van iemand, zowel in mannelijke als in vrouwelijke lijn.
Per generatie verdubbelt het aantal personen dus: je hebt 2 ouders, 4 grootouders, 8 overgrootouders etc. 

Personen in een kwartierstaat worden meestal genummerd volgens het Kekulé-systeem. De hoofdpersoon, probant of kwartierdrager genaamd, krijgt nummer 1. De vader krijgt nummer 2, moeder nummer 3, de vader van de vader nummer 4, etc. 
Het nummer van de vader van een bepaalde persoon is af te leiden door het nummer van die persoon met 2 te vermenigvuldigen. Het nummer van de moeder is altijd 1 hoger dan het nummer van de vader. Een voorbeeld:
persoon 513 heeft als vader dus nummer 1026 en als moeder 1027.

Met uitzondering van de persoon die het uitgangspunt van de kwartierstaat is (de probant) hebben alle mannen dus een even nummer (twee keer zo veel als het nummer van hun kind), terwijl de vrouwen een oneven nummer hebben, namelijk die van hun man + 1. Voor een alfabetische weergave van alle namen in de kwartierstaat zie: namenindex kwartierstaat.

Terug naar mijn kwartierstaat.