Mijn kwartierstaat

Mijn kwartierstaat is te volgen tot ongeveer 1550.
Het verhaal blijft voorlopig beperkt tot een vrij kale opsomming van namen en data met hier en daar nog wat hiaten.
Je kunt op naam zoeken in de namenindex en voor wie niet precies weet hoe je een kwartierstaat moet lezen, is er een toelichting.

Kwartierstaat Johan Spin
Generatie I
1. JOHAN SPIN, geb. Heerenveen 22-06-1952.

Generatie II
2. BEREND SPIN, geb. Havelte 14-11-1912, overl. Heerenveen 16-01-1985, trouwt(1) te Meppel 09-07-1938 met GEESJE EDEL, geb. Meppel 15-02-1919, dr. van Jan Edel en Jentien Scheeres, trouwt(2) te Heerenveen 31-03-1945 met 
3. TJITSKE HUISMAN, geb. Joure 18-04-1925, overl. Heerenveen 09-04-2015.

Generatie III
4. JAN SPIN, geb. Havelte 12-05-1888, arbeider, overl. De Wijk 27-04-1977, begr. Steenwijk, trouwt te Havelte 21-04-1911 met
5. TALLIGJE VAN DEN BOS, geb. Havelte 15-12-1890, overl. Steenwijk 11-02-1969, begr. Steenwijk.
6. JAN LUITE HUISMAN, geb. Kortezwaag 15-04-1898,typograaf, overl. Joure 04-06-1935, trouwt te Aengwirden 12-05-1923 met 
7. MEINTJE JONGBLOED, geb. Heerenveen 31-03-1900, overl. Veenwouden 11-09-1986, trouwt(2) te Heerenveen 06-05-1939 met DAVID VAN DER MEULEN, geb. Wier 25-01-1880, trouwt(3) te Heerenveen 06-09-1951 met GEERT JAN DRENTH, geb. Stadskanaal 18-03-1894.

Generatie IV
8. BEREND SPIN, geb. Steenwijkerwold 02-07-1856, arbeider overl. Havelte 29-07-1941, begr. Havelte, trouwt te Havelte 30-05-1884 met 
9. WIJNTJE KRIST, geb. Steenwijkerwold 02-09-1858, overl. Havelte 28-11-1935, begr. Havelte.
10. EGBERT VAN DEN BOS, geb. Wapserveen 05-04-1849, landarbeider, trouwt(2) te Havelte met 30-04-1909 AALTJE WEVER, geb. ca. 1860, dr. van Koob Willems Wever en Jantje Hendriks Huls, trouwt(1) te Havelte 03-10-1873 met
11. TALLIGJE WESTERBEEK, geb. Vledder 17-10-1852, overl. Wapserveen 15-12-1890.
12. WILTJE HUISMAN, geb. Nijehaske 26-07-1858, arbeider, overl. Amsterdam 22-01-1931, trouwt Aengwirden 28-01-1888 met 
13. GRIETJE BERENDS STUIVER, geb. Terband 27-09-1864, overl. Amsterdam 03-03-1936. 
14. LAMMERT KORNELIS JONGBLOED, geb. Joure 02-07-1865, kweker, overl. 19-11-1949, trouwt te Haskerland 27-05-1894 met 
15. TJITSKE ENGELMOER, geb. te Joure 17-09-1866, overl. Heerenveen 17-03-1950.

Generatie V
16. FRERIK SPIN, geb. Onna 12-08-1826, arbeider, overl. Onna 25-12-1894, trouwt te Steenwijk 02-04-1851 met 
17. ELSJE TEN VEEN, geb. Steenwijk 30-09-1828, overl. Onna 07-01-1893.
18. JAN KRIST, geb. Kallenkote 29-07-1834, arbeider, overl. Havelterberg 23-12-1898, trouwt(1) te Steenwijkerwold 14-04-1860 met NIESJE TER WISSCHA, geb. Steenwijkerwold 08-05-1831, overl. Havelte 25-05-1870, dr. van Klaas Luten ter Wisscha, arbeider, en Antje Klasen Elsinga trouwt(2) te Steenwijkerwold 13-05-1871 met
19. TRIJNTJE BIJKER, geb. Steenwijkerwold 12-04-1834, arbeidster, overl. Havelterberg 06-05-1891.
20. JAN VAN DEN BOS, geb. Onna 06-10-1824, arbeider, overl. Wapserveen 26-11-1887, trouwt te Havelte 01-12-1848 met 
21. GEERTJE EGBERTS VOLKERS, geb. Wapserveen 25-07-1825, overl. Havelte 08-08-1907.
22. KOENDERT PIETERS WESTERBEEK, geb. Vledder 31-07-1831, overl. Nijensleek 20-03-1858, trouwt te Vledder 08-11-1849 met 
23. HENDRIKJE JACOBS BOSSCHA, geb. Nijensleek 06-01-1827, landbouwersche (1873), overl. Vledder 22-10-1908, trouwt(2) te Vledder 04-03-1859 met SIPKE PIETERS WESTERBEEK, geb. Steenwijkerwold 10-01-1828, overl. Nijensleek 14-02-1895, zn. van Pieter Teunis Westerbeek en Talligje Berends Houwer.
24. LUITE JANS HUISMAN, geb. Langezwaag 17-02-1830, arbeider (1870); koopman(1888), overl. Heerenveen 19-02-1910, trouwt(2) te Aengwirden 16-04-1870 met JENTJE HILBRANDS AKKERMAN, geb. Luinjeberd 01-11-1839, overl. Terband 18-12-1891, dr. van Hilbrand Everts Akkerman en Hinke Alberts Bosgraaf, trouwt te(1) Aengwirden 30-11-1851 met 
25. HARMKE WILTJES NAUTA, geb. Heerenveen/Schoterland 19-11-1825, dienstmeid (1851), overl. Haskerland 17-12-1868. 
26. BEREND ARENDS STUIVER, geb. Boornbergum 05-02-1828, visser(1888); veenwerker(1851), overl. Aengwirden 03-09-1920, trouwt te Aengwirden 13-04-1851 met 
27. GEESJE PIETERS STOBBE, geb. Aengwirden 29-05-1828, overl. Aengwirden 04-11-1915.
28. AUKE JOHANNES JONGBLOED, geb. Joure 20-12-1829, tuiniersknecht, overl. Haskerland 25-05-1907, trouwt te Haskerland 01-06-1856 met 
29. ANTJE LAMMERTS ONDERWEEGS, geb. Heerenveen 03-10-1828, overl. Haskerland 21-01-1892.
30. PHILIPPUS ENGELMOER, geb. Sneek 21-02-1840, tuiniersknecht, overleden 23-08-1918 te Beverwijk, trouwt te Haskerland 22-05-1864 met 
31. MEINTJE JANS DE VRIES, geb. Het Meer 03-07-1842, overl. Haskerland 09-02-1914.

Generatie VI
32. BEREND JANS SPIN, ged.(rooms katholiek) Steggerda 8-11-1797, arbeider, overl. Onna 2-10-1873, trouwt te Steenwijkerwold 21-7-1826 met 
33. TRIJNTJE FRERIKS BULT, geb. Onna, ged.(ned.ger.) Steenwijk 9-12-1798, arbeidster (1826), overl. Onna 12-3-1872.
34. WOLTER TEN VEEN, ged.(ned.ger.) Steenwijk 29-3-1786, overl. Steenwijk 17-7-1856, trouwt (ned.ger.) te Steenwijk 22-4-1810 met 
35. AALTJE DERKS GOORHOUT, ged. Meppel 29-9-1789, overl. Steenwijk 14-2-1873.
36. JAN JANS KRIST, ged. Nijeveen 2-10-1791, arbeider, overl. Steenwijkerwold 27-5-1854, trouwt te Steenwijkerwold 25-11-1812 met 
37. KLAASJE JANS MULDER, ged.(ned.ger.) Steenwijk 7-5-1795, overl. Kallenkote 1-3-1863.
38. LUBBERT HENDRIKS BIJKER, geb. Eesveen, ged.(ned.ger.) Steenwijk 13-8-1797, landbouwer, overl. Kallenkote 16-6-1865, trouwt te Steenwijkerwold 5-5-1820 met 
39. AALTJE DIRKS (SCHUITE), geb. Zuidveen, ged.(ned.ger.) Steenwijk 9-8-1795, overl. Steenwijkerwold voor 17-9-1870.
40. HANS MOLLES VAN DEN BOS, geb./ged.(ned.herv.) Blesdijke/Peperga 11-1/1-3-1801, arbeider, overl. Onna 2-10-1827, trouwt Weststellingwerf 3-5-1820 met 
41. RENSKE IJSBRANDS KUIPERS, geb./ged.(ned.herv.) Steggerda/Steggerda/Vinkega 1/8-6-1800, dienstmaagd(1833), overl. Zuidveen 20-12-1839, trouwt(2) te Steenwijkerwold 28-2-1833 met JAN TROMPETTER, geb. Vledder 28-12-1800, arbeider/landbouwer, zn. van Anne Jans Trompetter, arbeider, en Willempje Lebbers.
42. EGBERT VOLKERS, landbouwer, overl. Wapserveen 24-8-1844, trouwt te Wapserveen 18-2-1810 met 
43. ANNIGIEN JACOBS, ged.(gereformeerd) Wapserveen 21-8-1785, overl. Wapserveen 23-2-1864.
44. PIETER TEUNIS WESTERBEEK, geboren te Scherpenzeel 26-3-1786, overl. te Vledder 8-6-1864 [elders vermeld als Vledder 11-01-1874], landbouwer, wonende te Westerbeeksloot, trouwt te Vledder 29-3-1818 met 
45. TALLIGJE BERENDS HOUWER, geb. te Nijensleek 6-1-1798, overl. te Nijensleek 19-5-1841, wonende te Westerbeeksloot.
46. JACOB KLASEN BOSSCHA, geb. Steenwijkerwold 1773, overl. Nijensleek 1-5-1831, landbouwer, trouwt te Vledder 26-12-1805 met 
47. BATIEN EGBERTS BOSSCHA, geb. Steenwijkerwold 25-7-1786, overl. Nijensleek 26-1-1845.
48. JAN EGBERTS HUISMAN, geb. Nijehaske 20-7-1791, overl. Terband 22-9-1847, trouwt te Langezwaag 20-8-1813 met 
49. GRIETJE JACOBS DE HAAN, geb. Langezwaag 6-10-1790, arbeidster (1851), overl. Terband 24-9-1867.
50. WILTJE ARENDS NAUTA, geb. te Heerenveen ca. 1805, zilversmidsknecht (1825/1841/1851), overl. Aengwirden 24-3-1872, trouwt (2) te Aengwirden 9-3-1845 met TRIJNTJE JOHANNES VOS, geb. Langezwaag ca. 1807, dr. van Johannes Bonnes Vos en Antje Roelofs van der Wal, trouwt(1) te Schoterland 26-6-1825 met 
51. HENDRIKJE PIETERS BOENDER, geb. te Heerenveen 20-03-1802, arbeidster, overl. Heerenveen/Aengwirden 2-5-1841.
[Ze doet op 15-10-1832 belijdenis bij de Hervormde gemeente in Heerenveen.bRuim 2 maanden voor haar overlijden is ze bevallen van een zoon Arent, 15-02-1841.]
52. AREND JACOBS STUIVER, geb. St. Johannesga 21-7-1798, overl. Aengwirden 8-5-1874, trouwt te Aengwirden 24-2-1822 met 
53. GRIETJE BERENDS KNOBBE, geb. Ferwoude 18-7-1797, overl. Aengwirden 26-6-1871. 
54. PIETER THIJMENS STOBBE, ged. Steenwijk 6-11-1791, overl. Aengwirden 18-4-1874, veenbaas, trouwt te Aengwirden 22-3-1815 met 
55. AAFJE HARMENS TEN HOEVE, geb. Rottum 24-6-1796, overl. Aengwirden 11-6-1868.
56. JOHANNES KORNELIS JONGBLOED, geb. Nijelamer ca. 1790, overl. Joure 15-1-1872, trouwt te Haskerland 11-10-1823 met 
57. TRIJNTJE AUKES VISSER, geb. Joure 11-10-1800, overl. Joure 7-9-1878. 
58. LAMMERT KORNELIS ONDERWEEGS, geb. Oudeschoot 6-7-1800, overl. Haskerland 4-7-1874, timmermansknecht (1822), boer (1849), wagenmaker (1858), trouwt te Haskerland 25-04-1822 met 
59. JANTJE JANS RIETMAN, geb. Steenwijk ca. 1800, overl. Haskerland 5-11-1862. 
60. JACOB PHILIPPUS ENGELMOER, geb. Joure 24-5-1805, overl. Leeuwarden 29-04-1891, kleermakersknecht (1824)/ schipper (1839)/ vocht mee in de tiendaagse veldtocht tegen België [lees artikel in linkerkolom] trouwt te Haskerland 25-12-1836 met 
61. TJITSKE KOENES VAN DER ZEE, geb. Sneek 30-4-1813, overleden te Joure 13-2-1901.
62. JAN JANS DE VRIES, geb. Joure ca. 1806, trouwt te Haskerland 2-8-1828 met 
63. TRIJNTJE JITZES LUKKES, geb. De Knijpe ca. 1805.

Generatie VII
64. JAN ALBERTS SPIN, ged.(rooms katholiek) Zuidveen 1-12-1765, arbeider, overl. Paasloo 26-6-1809, trouwt (rooms katholiek) te Steggerda 3-6-1792 met 
65. REGINA BERENDS WENSINK, ged.(rooms katholiek) De Blesse 29-4-1770, arbeidster, overl. Onna 21-3-1852, trouwt (rooms katholiek)(2) te Steenwijkerwold 7-1-1811 met AREND HARMS ORSEL, geb./ged.(rooms katholiek) Steenwijkerwold 15/21-12-1761, arbeider (1811), overl. Onna 5-6-1834, zn. van Herm Berends en Griete Herms.
66. FRERIK RAGGERS BULT, geb. Eesveen, ged.(ned.ger.) Steenwijk 2-10-1763, landbouwer (1811), overl. Onna 19-1-1848, trouwt te (Ge) Steenwijk 22-6-1788 met 
67. KLAASJEN ALBERTS, geb. Onna, ged.(ned.ger.) Steenwijk 19-6-1767, arbeidster (1826), overl. Onna 11-4-1836.
68. PETER WIJBEN TEN VEEN, ged. Steenwijk 8-9-1745, overl. Steenwijk 15-4-1822, trouwt (ned.ger.) te Steenwijk 4-5-1783 met 
69. HENDRIKJE WOLTERS PIEST, geb. Nijensleek, ged. Vledder 26-10-1755, overl. Steenwijk 19-6-1840.
70. DERK COENRADS GOORHOLT [ook Goorold/Goorhout], ged. Meppel 18-4-1736, trouwt te Steenwijk uni 1774 met 
71. HILLIGJE JANS WOLTERS, geb. te Eesveen, ged. NG Steenwijk 13-06-1745.
72. JAN CRISTIAANS, geb. ca. 1761, overl. Nijeveen 8-4-1812, wonende te Ruinerwold (1787), voormalige woonplaats Nieuwleussen, trouwt te Ruinerwold 21-1-1787 met 
73. JENTJE JANS, geb. ca. 1764, overl. Nijeveen 8-4-1812, wonende te Nieuwveen (1787), voormalige woonplaats Nieuwleusen. 
74. JAN HENDRIKS (MULDER), boer, trouwt (ned.ger.) te Steenwijk 21-11-1790 met 
75. ROELOFJE KLASEN, geb. Zuidveen, ged.(ned.ger.) Steenwijk 23-7-1758, boerin.
76. HENDRIK LUBBERTS (BIJKER), geb. ’t Verlaat, ged.(ned.ger.) Steenwijk 23-12-1759, landbouwer (1820), overl. Steenwijkerwold 19-2-1831, trouwt(1) met ANNIGIEN GOVERTS, overl. voor 3-1790, tr.kerk(ned.ger.)(2) Steenwijkerwold 24-3-1790 met 
77. LAMMIGJE JANS, landbouwer (1820), overl. voor 1831.
78. DIRK HENDRIKS (SCHUITE), geb. Zuidveen, ged.(ned.ger.) Steenwijk 7-5-1752, turfmaker, trouwt (ned.ger.) te Steenwijk 16-7-1775 met 
79. HENDRIKJE JANS (VONK), geb. ’t Woud, ged.(rooms katholiek) Steenwijkerwold 6-2-1751, overl. Zuidveen 22-1-1815.
80. MOLLE TAMMES VAN DEN BOS, geb. Langezwaag ca. 1761, overl. Blesdijke 19-4-1818 in huis nr. 12, boer, trouwt te Kortezwaag 21-6-1789 met 
81. GRIETJE HANSES, wonende te Onna (1821).
82. IJSBRAND HEERES, ged.(ned.herv.) Noordwolde 22-2-1761, overl. na 1839, trouwt met 
83. TRIJNTJE ANNES, overl. Steggerda 30-4-1810.
84. VOLKER TEUNIS, ged.(ned.herv.) Peperga/Blesdijke 7-10-1742, trouwt (ned.ger.) te Steenwijk 7-5-1775 met 
85. GEERTJE EGBERTS, ged.(ned.herv.) Peperga/Blesdijke 1-1-1741.
86. JACOB ALBERTS, ged.(gereformeerd) Wapserveen 10-7-1746, trouwt (gereformeerd) te Wapserveen 29-8-1773 met 
87. AALTIE WILLEMS.
88. TEUNIS PIETERS WESTERBEEK, gedoopt te Oosterwolde 7-6-1750, overleden te Vledder 4-12-1817, trouwt met 
89. TRIJNTJE HANZES, geboren 1751 te Zuidveen, landbouwster, overleden te Wapserveen 5-4-1840.
90. BEREND KOENDERTS HOUWER, wonende te Nijensleek, trouwt te Vledder 17-4-1797 met 
91. MARGJEN HILBERTS, wonende te Nijensleek. 
92. KLAAS JANS, trouwt Steenwijkerwold 9-4-1758 met 
93. JELTIEN HENDRIKS.
94. EGBERT BERENDS BOSSCHA, landbouwer wonende te Nijensleek, trouwt te Vledder 7-11-1784 met 
95. GEESJE WILLEMS, wonende te Nijensleek. 
96. EGBERT JANS HUISMAN, geb. Beulake 07-03-1765, overl. Luxwoude 06-11-1810, trouwt te Oudehaske 14-9-1783 met 
97. TRIJNTJE ERNSTES JENS, turfwerkster te Luxwoude, geb. Gersloot ca. 1750, overleden Opsterland 16-05-1850.
98. JACOB SYTSES DE HAAN, gedoopt te Gersloot 21-09-1755 [Herv.], overl. te Luxwoude 29-07-1826, veenarbeider, trouwt te Kortezwaag 20-05-1787 met 
99. FROUKJE RUURDS, geboren te Kortezwaag sept. 1763, gedoopt te Kortezwaag 16-10-1763, [Herv.], overleden te Luxwoude, 08-06-1828 . 
100. AREND WILTJES NAUTA, zilversmid te Heerenveen, geboren te Heerenveen 08-10-1780, gedoopt 15-10-1780 [Herv.], overleden te Heerenveen 25-10-1822, trouwt te Tjalleberd 13-09-1801 (Hervormde gemeente) met
101. RINSKE JANSEN, geboren te Drachten ca. 1774, gedoopt op belijdenis bij de Doopsgezinde gemeente in Heerenveen 05-02-1809, overleden te Heerenveen 10-12-1833.
102. PIETER JOHANNES BOENDER, overleden te Heerenveen 07-11-1815,
[hij doet op 28-10-1801 belijdenis bij de Doopsgezinde gemeente in Schoterland/Heerenveen.]
trouwt 08-06-1800 te Heerenveen (Herv. gem.) met
103. HARMKE LAMMERTS, geb. ca. 1773, overl. 08-03-1828, (55 jr), arbeidster (1825). 
[Bij het huwelijk van haar dochter verklaren Harmke en haar dochter niet te kunnen schrijven (1825).
Op 10-02-1818 verkoopt Harmke Lammerts haar huis in Heerenveen voor fl. 500,- aan Aletta Catharina
van Scheltinga te Heerenveen, weduwe van Marcus van Heloma.]
104. JACOB ARENTS STUIVER, geb. Sint Johannesga 29-6-1772, overl. Aengwirden 25-7-1852, trouwt te Sint Johannesga 24-12-1797 met 
105. JANTJE FREERKS SMINK, geb. Giethoorn ca. 1777, doop Tjalleberd 20-2-1820, overl. Aengwirden 22-3-1854. 
106. BEERENT KOOPS KNOBBE, geb. Oudehaske 15-1-1763, overl. Aengwirden 3-1-1841, turfmaker, trouwt met 
107. MARGJEN KLAZES DE GROOT, geb. 7-1762, doop Oldemarkt 17-10-1762, overl. Tjalleberd 3-1-1845.
108. TIMMEN HENDRIKS STOBBE, geb. Steenwijk ca. 1759, veenarbeider, overl. Tjalleberd 29-6-1828, trouwt te Oosterzee ca. 1785 met 
109. GEESJE PIETERS DOOP, geb. St. Johannesga 17-8-1766, overl. Heerenveen 4-1-1852.
110. HARMEN HILBERTS TEN HOEVE, ged. Oudehaske 30-5-1756, veenbaas, overl. Rottum 26-5-1847, trouwt(2) te St. Johannesga 15-12-1813 met FOKJE HENDRIKS, geb./ged. Oldeholtwolde 13/21-6-1772, winkelierse, overl. Rottum 11-5-1829, dr. van Hendrik Harmens en Jeltje Jelles, trouwt(1) te St. Johannesga 3-12-1780 met 
111. AALTJE WIEGERS KLAREN, geb. Giethoorn 1-5-1753, overl. Rottum 21-6-1811. 
112. KORNELIS JOHANNES JONGBLOED, trouwt met 
113. GRIETJE CHRISTIAANS. 
114. AUKE PETRUS VISSER, ged. 4-10-1761, overl. voor 1811, trouwt te Joure 4-10-1790 met 
115. AUKJE FREERKS, geb. Joure ca. 1771, overl. Joure 6-5-1827.
116. KORNELIS LAMMERTS ONDERWEEGS, gedoopt op 21-09-1766 te Oldeberkoop, overl. Schoterland 27-11-1824, herbergier te Heerenveen, trouwt(2) met HAENSKE RINSES VAN DER VEGT, trouwt(1) te Oudeschoot 25-12-1792 met 
117. YKE ANDRIES, geb. ca. 1768, overl. Schoterland 19-1-1820.
118. JAN RIETMAN, trouwt met 
119. SJOERDJE GOOITZENS GIJSEN.
120. PHILIP JOHANNES ENGELMOER, geboren te Treys (Kreis Kassel, Hessen, Duitsland) ca. 1771, overleden te Haskerland 25-1-1839, kleermaker, vocht in het leger van Napoleon [zie notitie in linkerkolom] trouwt in de Galileeër Kerk te Leeuwarden 21-5-1797 met 
121. JOHANNA ZETTER (ook wel: SETTELAAR), geboren te Leeuwarden ca. 1773, overleden te Leeuwarden 07-10-1843. 
122. COENE TJEERDS VAN DER ZEE, trouwt met 
123. AALTJE HENDRIKS CROES.
124. JAN HAYES DE VRIES, trouwt met 
125. JELTJE JANS DE VRIES. 
126. JITSE KORNELIS LOKKES, trouwt met 
127. WIMKE MINDERTS.

Generatie VIII
128. ALBERT HENDRIKS DAMMEIJER, geb. ca. 1732, dagloner (1812), overl. Steenwijkerwold 14-2-1812, trouwt (ned.herv.)(2) te Steggerda/Vinkega 22-7-1787 met ANNIGJEN JANS, trouwt (rooms katholiek)(1) te Steenwijkerwold 18-4-1762 met 
129. ROELOFJEN JANSEN, ged.(rooms katholiek) Zuidveen 31-1-1738, overl. Steenwijk 2-3-1787.
130. BEREND BERENDS, geb. Blesdijke, ged.(rooms katholiek) Steggerda 16-2-1738, trouwt (rooms katholiek) te Steggerda 21-4-1765 met 
131. EGBERTJEN WIBBELS, geb. 15-03-1737, overleden Blesdijke 17-02- 1789.
132. RAGGER GEERS, trouwt (ned.ger.) te Steenwijkerwold 25-11-1753 met 
133. HILLEGIEN KLAASEN.
134. ALBERT JACOBS, trouwt (ned.ger.) te Steenwijkerwold 3-4-1757 met 
135. TRIJNTJE HENDRIKS.
136. DIRK FRANS TEN VEEN, geb. Zuidveen, ged. Steenwijk 6-7-1712, overl. voor 1778, trouwt te Steenwijk 30-4-1741 met 
137. JANTJE PETERS TEN WOLDE, ged. Steenwijkerwold 13-3-1715. 
138. WOLTER JANS PIEST, trouwt Vledder 1-1-1749 met 
139. JACOBJE THIJMENS. 
140. CONRAADT GOORHOLT, geb. ca. 1708, trouwt te Meppel 13-05-1773 met
141. ELSJE JANS, geb. ca. 1708.
142. JAN WOLTERS, geb. Ruinerwold, ged. NG Ruinerwold 09-04-1716, trouwt met
143. AALTJE GEERTS, geb. ca. 1715.
150. KLAAS ROELOFS, trouwt met
151. LUMMIGJE JANS.
152. LUBBERT ROELOFS, trouwt (ned.ger.)(1) te Steenwijk, 7-5-1752 met MARIA TIJMENS, overl. voor 1755, trouwt (ned.ger.)(2) Steenwijk 2-11-1755 met 
153. GRIETJE HENDRIKS, geb. Zuidveen, ged.(ned.ger.) Steenwijk 3-11-1723.
156. HENDRIK MEIJNEN, geb. Zuidveen, ged.(ned.ger.) Steenwijk 24-2-1712, overl. na 8-1781, trouwt (ned.ger.) te Steenwijk 7-10-1739 met 
157. FEMMIGJEN WILLEMS, ged.(ned.ger.) Steenwijkerwold 20-12-1719, overl. Zuidveen 8-8-1781.
158. JAN LUBBERS, trouwt met 
159. ANNA JANS.
160. TAMME MOLLES, geb. Langezwaag 22-3-1725, gedoopt Kortezwaag 24-3-1726, trouwt te Kortezwaag 23-1-1757 met 
161. LUTSKE JACOBS, ged. Langezwaag 2-4-1730.
164. HEERE ISEBRANDS, trouwt met 
165. ANDRIESJEN WIEBES.
168. TEUNIS VOLKERS, trouwt (ned.herv.) te Wolvega 26-4-1739 met
169. JANTJE DIRKS.
170. EGBERT LUCAS, trouwt met 
171. N.N..
172. ALBERT JACOBS, ged.(gereformeerd) Wapserveen 22-8-1723, trouwt (gereformeerd) te Wapserveen 1-2-1744 met
173. ANNEGIEN FRANS, ged.(gereformeerd) Wapserveen 15-5-1707, trouwt (1) voor 1744 met HENDRIK CLAAS VOS.
176. PIETER LUITJES, geboren ca. 1720, afk. van Oosterwolde, trouwt met
177. TJIBBECHIEN JANS.
192. JAN EGBERTS JENTJE HUISMAN, onderwijzer in Beulake, geboren Wanneperveen 1723, overleden 17-04-1761, trouwt te Wanneperveen 30-11-1748 met
193. AALTJE JANS CORTHOEFF, geboren Beulake 20-02-1727, overleden Vollenhove 01-05-1777.
194. ERNESTES JANS, turfmaker, geboren 1730, overleden Gersloot 14-07-1808, trouwt met
195. TRIJNTJE KARSTEN, overleden Gersloot voor 1799.
196. SYTSE JACOBS van Luxwoude, trouwt te Kortezwaag 23-06-1753 met 
197. GRIETJE KEIMPES van Gersloot.
198. RUUD PIERS, wonend te Nieuwehorne, arbeider te Kortezwaag (1749), trouwt te Nieuwehorne 23-06-1746 [Herv.] met
199. FOKELTJE JOCHUMS, wonend te Nieuwehorne.
200. WILTJE WILLEMS NAUTA, geboren te Heerenveen 27-08-1749, gedoopt te Heerenveen 31-08-1749 [Herv.], overleden te Sneek 10-09-1813 maar wonend te Heerenveen, zilversmid, trouwt te Heerenveen 16-05-1773 [Herv.] met
201. ANTJE JANS, geboren ca. 1745, wonend te Heerenveen (1773) overleden te Heerenveen 24-02-1821.
202. JAN THEYES van Zuider-Dragten, overleden te Drachten 25-08-1804, trouwt te Drachten 16-01-1774 [Herv.] met
203. ROELTJE PIETERS van Noorder-Dragten, overleden te Drachten 12-04-1804.
204. PYTER JOHANNES, wonende te Herenwal (Haskerland), trouwt te Heerenveen [Herv. Gemeente] 18-01-1739 met
205. GEPKE JANS, wonende te Heerenveen.
208. ARENT HENDRIKS STUIVER, gedoopt te Beulake 18-8-1743, overleden te Luinjeberd 12-6-1826, trouwt te Oudehaske 21-2-1768 met 
209. GRIETJE JACOBS, gedoopt te Wanneperveen 9-4-1747, overleden vóór 1791. 
210. FRERIK FRERIKS SMINK [ook wel: Smeeng], gedoopt te Giethoorn 28-7-1733, trouwt met 
211. NIESJE ALBERTS MAAT, geb. ca 1740, overl. 24-1-1820. 
212. KOOP ROELOFS KNOBBE, geb. Zandbelt ca. 1732, overl. Nijehaske ca. 1779, ondertrouw Wanneperveen 16-2-1759 met 
213. GRIETJE BERENDS WEVER, geb. Blauwe Hand ca. 1738, overl. Oudehaske ca. 1795. 
214. KLAAS HENDRIKS KIKKE, turfschipper, trouwt met 
215. JANTJE HENDRIKS PIJLMAN, geb. Kalenberg ca. 1732, overl. Aengwirden 9-4-1818. 
216. HENDRIK ROELOFS STOBBE, trouwt met 
217. JANTIE THIJMENS.
218. PIETER JANS DOOP, trouwt Giethoorn 8-4-1763 met 
219. GEESJE JACOBS BRAA, [doop Giethoorn 23-12-1763]. 
220. HILBERT JACOBS TEN HOEVE, geb. ca. 1726, overl. Sint Johannesga 20-6-1808, trouwt te Giethoorn 19-11-1752 met 
221. GEERTJE HARMENS GEERLOFS.
222. WIEGER WIEGERS KLAREN, geb. ca. 1720, doop Giethoorn 21-7-1742, ondertrouw Giethoorn 25-9-1744 met 
223. LEENTJE JANTJE KRUIS, geb. ca. 1720. 
228. PETRUS AUKES, ged. Joure 18-3-1736, overl. Joure na 1771, trouwt te Joure 9-11-1760 met 
229. ANTJE JACOBS KEVERLING, geb. 3-11-1734, overl. na 1771. 
232. LAMBERT SJOERDS (ook wel: LAMBERT SCHIPPER), geboren ca. 1740, van beroep vermoedelijk schipper, trouwt op 2-5-1762 te Oldeberkoop met 
233 RINSKE FRANKES, gedoopt 11-3-1742 te Oldeberkoop.
242. JACOB SETTELAAR, geb. ca. 1745.
243. GRIETJE YTES, geb. ca. 1750.

Generatie IX
256. HENDRIK N.N., trouwt met 
257. N.N..
258. JAN LAMBERS, trouwt (rooms katholiek) te Steenwijkerwold 5-2-1725 met 
259. ARENDJE ANTONI.
260. BEREND BERENDS, geb. te Oosterwolde december 1695, wever, overleden ca. 1749, trouwt (rooms katholiek) te Steggerda 18-2-1724 met 
261. LUTSKE ANDRIS, geb. ca. 1705, overl. ca. 1738.
262. WIGGBEL JACOBS, trouwt RK te Steggerda 19-02-1727 met
263. ANNA JURJENS, geb. ca. 1702, gedoopt te Steggerda.
264. GEERT CLASEN, trouwt met
265. GRIETJE HENDRIKS
272. FRANS DIRKS, geb. Zuidveen, ged. Steenwijk 5-4-1672, trouwt maart/april 1712 met 
273. GEESJE JANS VAN EEMSTER, geb. ca. 1684. 
274. PETER WIJBEN TEN WOLDE, ged. Oldemarkt 6-1-1684, overl. Steenwijk 22-4-1751, slager, trouwt te Oldemarkt 24-1-1706 met 
275. GEESJE JANS, geb. Steenwijkerwold ca. 1683, overl. Steenwijk 4-3-1760. 
276. JAN WOLTERS (PIJST), trouwt Vledder 21-10-1708 met 
277. LUITIEN JANS, geb. ca. 1680. 
284. WOLTER GEERLOFS, geb. ca. 1690.
286. GEERT LEFFERTS (vermoedelijk)
287. HILLIGJE HANNES (vermoedelijk)
312. MEIJNE DIRKS, trouwt (ned.ger.)(2) te Steenwijk 7-5-1733 met MERRIGJE JANS, trouwt (ned.ger.)(1) te Steenwijk 31-10-1706 met 
313. AALTJE ALBERTS, ged.(ned.ger.) Steenwijkerwold 10-11-1689, overl. voor 5-1733.
314. WILLEM ALBERS, trouwt (ned.ger.) te Steenwijkerwold 18-10-1719 met 
315. AALTJE LAMBERS.
320. MOLLE OTTES, ged. Langezwaag 31-12-1693, boer, overl. na 1749, trouwt te Kortezwaag 29-5-1718 met 
321. ANTIE JOHANNES, geb. Langezwaag 6-8-1699, overl. na 1743.
322. JACOB GIRBES, geb. ca. 1700, overl. ca. 1774, trouwt te Langezwaag 19-7-1722 met 
323. LIPKJEN FOOCKES, geb. ca. 1704, overl. Langezwaag 10-12-1772.
344. JACOB ALBERTS DE MULDER, trouwt met 
346. FRANKE ALBERTS, trouwt ca. 1689 met 
347. JANTIEN N.N..
352. LUITJEN JANS, geb. ca. 1695, trouwt ca. 1720 met
353. AUKJE EINTES, geb. ca. 1699.
384. EGBERT JOCHEMS HUISMAN, geboren Schutsloot 22-02-1680, overleden Zwartsluis 01-09-1756, trouwt met
385. MARRIGJE JANS FRANSEN, geboren Schutsloot 1680, overleden Schutsloot 1768.
400. WILLEM WILTJES, wonend te Heerenveen, trouwt te Heerenveen 18-08-1748 [Herv.] met
401. AALTJE ARENDS, wonend te Heerenveen.
416. HENDRIK HENDRIKS STUIJVER, geboren omstreeks 1700, trouwt (1) vòòr 1733 met Marijgie Jacobs, trouwt (3) te Beulake 23-8-1750 met Catharina Elisabeth Vaesen, trouwt (2) te Beulake 26-4-1733 met
417. JENTJE JANS TWENT, gedoopt te Beulake 19-8-1703, overleden omstreeks 1749. 
418. JACOB ALBERTS DOLLEBOTTER, trouwt te Wanneperveen 3-11-1742 met
419. GEERTJEN GEERTS POST, gedoopt te Kolder- en Dinxterveen 6-9-1716.
420. FRERIK SMEENG, doop Giethoorn 10-7-1698, overl. na 1760, ondertrouw 30-1-1722 met 
421. JOHANNA HUISMAN, doop Zwartsluis 26-12-1698, overl. Giethoorn 13-4-1757. 
422. ALBERT MAAT, trouwt met 
423. MARCHJE WESTERMAN. 
424. ROELOF GERRITS KNOBBE, geb. ca. 1705, overl. ca. 11-1760, veenbaas, trouwt met 
425. EVERTJE COOPS. 
426. BEREND GERRITS WEVER, trouwt met 
427. JENTJE JANS. 
430. HENDRIK GEERTS PIJLMAN, gedoopt Beulake 19-11-1702, overl. Kalenberg, begraven Oldemarkt 10-1-1773, trouwt Beulake 29-11-1727 met 
431. KUNNIGJE JANS, doop Beulake 4-4-1701, overl. Kalenberg voor 28-1-1759. 
432. ROELOF JANS STOBBE, trouwt met 
433. ASSELTJE JANS, overl. ’t Verlaat 31-7-1768. 
440. JACOB HILBERTS, trouwt met 
441. ANNIGJE JANS.
442. HARMEN GEERLOFS, kuiper.
444. WIEGER JANS KLAREN, geb. ca. 1655, trouwt met 
445. AAFJE WOLTERS BAAS. 
456. AUKE LOLKES, ged. Joure 29-10-1712, timmerman, trouwt te Joure 3-2-1732 met 
457. CATHRIJNE PETRUS KEVERLING, ged. Joure 30-11-1710.
458. JACOBUS PETRUS KEVERLING, ged. Joure 24-2-1695, trouwt 17-1-1734 met 
459. TRIJNTJE PYTERS, ged. Joure 22-7-1703.
464. SJOERD, geb. ca. 1710-1720. 
466. FRANKE WYBES.


Generatie X
520. BEREND BERENDS, geb. ca. 1670.d
522. ANDRIES OTTEN, geb. 1675, begr. De Blesse 11-04-1763.
523. REGINA, geb. 1675, overl. 1727.
526. JURJEN LUCAS, begr. Steggerda 25-11-1733.
527. GRIETJE.
544. DIRK LUBBERTS, geb. ca 1634, trouwt te Steenwijk 7-10-1668, met 
545. LIJSBETH FRANS, geb. ca. 1640 
548. WIJBE LEBBERTS, ged. Steenwijkerwold 15-7-1660, trouwt te Oldemarkt 1-2-1682 met 
549. JANTIEN HEERTIES, ged. Oldemarkt 21-1-1659. 
626. ALBERT BENE.
640. OTTE TAMMES, geb. ca. 1665, trouwt te Langezwaag 1-3-1689 met 
641. JANKE MOLLES, geb. Langezwaag ca. 1661.
642. JOHANNES HARMENS, trouwt met
643. SIOUCK LENSES.
644. GIRBE JACOBS, geb. ca. 1665, trouwt te Langezwaag 1-3-1690 met 
645. LUTSKE THEUNIS, geb. ca. 1672.
646. FOOCKE EEBLES, geb. ca. 1660, trouwt te Langezwaag 29-1-1681 met 
647. SIOUCK OENES, geb. ca. 1662.
690. GOOSEN LUCAS, trouwt met 
691. AALTIEN N.N..
768. JOCHEM BARTELS HUIJSMAN, geboren Sandbelt, Zwartsluis 13-02-1659 overleden te Zwartsluis, trouwt met
769. MARGRIETA (MERGIEN) EGBERTS, geboren 1655.
770. JAN AERIAENS FRANSEN, geboren Schutsloot 21-11-1638, overleden 1725, trouwt met
771. JENTIEN LUIJTEN, geboren 1645.
800. WILTJE WILLEMS, wonend te Heerenveen, zilversmidsgezel te Heerenveen [1749], trouwt te Heerenveen 12-05-1709 [Herv.] met
801. MARIA TJEBBES, wonend te Heerenveen.
834. JAN ARENTS TWENT, gedoopt te Beulake 8-7-1667, trouwt met
835. FEMMETIEN. 
836. ALBERT GEERTS DOLLEBOTTER. 
838. GEERT ARENTS. 
840. FRERIK SMEENGE, geb. voor 1673, doop Giethoorn 7-12-1692, overl. ca. 1720, ondertrouw Giethoorn 13-11-1692 met 
841. AALTJE MENSE, geb. voor 1675, doop Giethoorn 7-12-1692, overl. Giethoorn 13-2-1732. 
842. JAN HENDRIKS HUISMAN, trouwt met 
843. MERGIEN VAN KAMPEN. 
848. GERRIT ROELOFS KNOBBE, geb. Zandbelt 1677, doop Zwartsluis 9-12-1677, overl. ca. 1749, trouwt met 
849. ANNIGJE JANS. 
860. GEERT LAMBERS uit Dinxterveen, in ondertrouw te Beulake 28-10-1699 met 
861. TRIJNTJE ARENTS, doop Beulake 12-4-1675. 
888. JAN DIRKS CLAAREN, trouwt met 
889. LUMMECHIEN HERMS. 
912. LOLKE HOTSES, geb. te Bantsterschans ca. 1673, trouwt te Joure 2-1-1707 met 
913. AUKJE AUKES, geb. Joure ca. 1685. 
914. PETRUS JACOBS KEVERLING, ged. Joure 24-7-1664, trouwt te Joure 5-4-1705 met 
915. ANKE HANSES, geb. ca. 1666.
916. PETRUS JACOBS KEVERLING, ged. Joure 24-7-1664, trouwt te Joure 22-4-1694 met 
917. AUCKIEN HOYTSMA, ged. Leeuwarden 4-3-1668. 
918. PYTER HENDRICKS, geb. Joure ca. 1650, trouwt 23-1-1681 met 
919. ANTIE SIPKES, ged. Joure 12-11-1654.

Generatie XI
1096. LEBBERT WIJBEN, geb. ca. 1627
1098. HEERTIEN LUYTTIES, geb. ca. 1626, trouwt met 
1099. WIJTSKE N.N., geb. ca. 1629
1280. TAMME EVERTS, geb. ca. 1635, trouwt te Opsterland 6-3-1662 met
1281. WYTSKE OENES, geb. ca. 1635.
1282. MOLLE BEERNDS.
1290. THEUNIS JANS, geb. ca. 1630.
1292. EEBLE OTTESZ, geb. Lippenhuizen ca. 1625, trouwt te Opsterland 29-1-1651 met 
1293. LIPCKIEN FOOCKEDR., geb. ca. 1625, overl. na 4-9-1663.
1294. OENE MINNERTSZ, geb. ca. 1625, trouwt te Kortezwaag 11-12-1661 met
1295. SIOUCK HANSDR, geb. ca. 1625.
1536. BARTELT JANS HUIJSMAN, geboren De Bovenbuurte Wanneperveen 1635, overleden na 1676,trouwt met
1537. GEESIEN KRIJNEN, geboren Sandbelt, Wanneperveen 1635 overleden Wanneperveen 1675.
1540. ARIAN JANS FRANSEN, trouwt met
1541. TRIJNTJE JANS LUIJTEN
1668. ARENT HARMS, geboren omstreeks 1635, trouwt met
1669. HENDRICKJEN JANS. 
1680. FRERIK SMEENGE, trouwt met 
1681. ANNECHIEN VRIESE. 
1696. ROELOF GERRITS KNOBBE, geb. ca. 1650, overl. ca. 1680, veenbaas, trouwt met 
1697. TRIJNTJE PIETERS. 
1722. ARENT HERMS, trouwt met 
1723. HENDRICKIEN ARENTS. 
1828. JACOBUS KEVERLING, geb. Joure ca. 1635, trouwt in 1659 met 
1829. ANTIE PETERS, geb. Joure ca. 1640, overl. voor 1688. 
1830. HANS SYTSES HOOGHEVEEN, geb. Joure ca. 1643, trouwt te Joure 12-4-1663 met 
1831. GOOIJTSKE ECKES HANIA, geb. Joure ca. 1643, overl. voor 1669. 
1832. JACOBUS KEVERLING, geb. Joure ca. 1635, trouwt in 1659 met 
1833. ANTIE PETERS, geb. Joure ca. 1640, overl. voor 1688. 
1834. SYBRANDUS HOYTSMA, ged. Leeuwarden 29-10-1642, trouwt te Leeuwarden 18-3-1663 met 
1835. SIUKE DIRKS LEENSMA, ged. Leeuwarden 16-7-1645. 
1836. HENDRICK JANS, geb. Joure ca. 1615, trouwt te Joure 26-11-1637 met 
1837. LEEN HEERCKES, geb. Joure ca. 1615. 
1838. SIPKE SYNNES, geb. Joure ca. 1625, trouwt te Joure 9-1-1650 met 
1839. ANCKE HARMENS, geb. Heerenveen ca. 1630.

Generatie XII
2192. WIJBE JACOBS, geb. ca. 1594, trouwt met 
2193. SWAANTJE N.N., geb. ca. 1597
2584. OTTE EEBLESZ, geb. ca. 1600, trouwt te Opsterland 17-8-1626 met
2585. FEIJCK JOUCKEDR, geb. ca. 1600.
2586. FOOCKE FEDDESZ, geb. ca. 1600, overl. na 4-9-1663, trouwt met 
2587. SIOUCK TIEBBEDR, geb. ca. 1600, overl. Nijbrongerga voor 1-5-1644.
3336. HARM GEERTS TWENT, geboren omstreeks 1605 in Ootmarsum. 
3662. ECKE HANIA. 
3670. DIRK SYBRENS, geb. Leeuwarden.

Generatie XIII
5172. FEDDE CORNELISZ, geb. ca. 1580, trouwt met
5173. BAUCK RUERDTSDR, geb. ca. 1580.
5174. TIEBBE AUCKESZ, geb. ca. 1570, overl. Langezwaag na 1646, trouwt met 
5175. GEES TIAERDTSDR, geb. ca. 1575, overl. voor 10-3-1645.

Generatie XIV
10346. RUERDT SIMONSZ, geb. ca. 1550, overl. ca. 1616, trouwt met 
10347. LIEPCK JOUCKEDR, geb. ca. 1550, overl. ca. 1622.    

Voor de samenstelling van deze kwartierstaat heb ik uitgebreid archiefonderzoek gedaan. Daarnaast heb ik dankbaar gebruik gemaakt van o.m. :
Genealogie van Gelderen 
Genealogie Nederlandse Families 
Stamboom Gaal