Historische context

Een schets van de woon-, leef- en werksituatie van de meeste voorouders, geplaatst in de regionale context van Noordwest Overijssel, Zuidwest Drenthe en Zuidoost Friesland. 

a. Armoede troef 

b. Ongeschoolde arbeid

c. Slechte voeding & drankmisbruik

d. Analfabetisme & slechte gezondheid

e. Kinderarbeid & lange werkdagen

f. De watersnoodramp van 1825

g. De migratie naar Twente

h. De Nationale Militie

i. Trouwen voor het gerecht

j. Verwarring door officiële documenten