Generatie 3

IIIa. ROELOFJE JANS SPIN, [ouderpaar: zie generatie IIa.] gedoopt (rk) te Blesdijke 22-09-1793, overleden te Zuidveen 04-06-1844.
Uit Roelofje geboren:
1. JAN SPIN, geboren te Steenwijkerwold 04-03-1821 (doopgetuige Dina Spin, IIIb), wever/arbeider, overleden te Slagharen 09-08-1864, trouwt te Steenwijkerwold 15-01-1847 met
ELIZABETH LANSINK, geboren te Amsterdam, gedoopt (rk) te Hoorn 23-03-1800, overleden te Slagharen 09-05-1965, dochter van Henricus Lansink en Hinderina Kampman.

ROELOFJE JANS SPIN, trouwt (rk) te Steenwijkerwold 19-02-1824 met
BEREND ARENDS ORSEL, gedoopt (rk) te Steenwijkerwold 29-12-1796, boerenknecht, overleden te Weststellingwerf 16-01-1876, zoon van Arend Harms Orsel, arbeider, en Stijntje Gerbers.
Uit dit huwelijk:
1. STIJNTJE, geboren te Onna 29-08-1824, volgt IVa1.
2. REGINA, geboren te Zuidveen 03-09-1826, volgt IVa2.
3. AREND, geboren te Zuidveen 27-12-1828, overleden voor 12-1829.
4. AREND, geboren te Zuidveen 16-12-1829, volgt IVb1.
5. HARM, geboren te Zuidveen 24-10-1832, volgt IVb2.
6. GEERT, geboren te Zuidveen 07-1837, overleden te Zuidveen 02-08-1837.

Huwelijk Roelofje Jans Spin en Berend Arends Orsel, 19 februari 1824.

​Roelofje, de oudste dochter van Jan Alberts en Rinkje Berends heeft in 1820 een kortstondige romance met ene Jan Josefs Sloot waaruit zoon Jan wordt geboren. Nu zien we in deze familiegeschiedenis wel meer voorechtelijke kinderen en ‘last minute’ huwelijken, maar in dit geval komt er geen huwelijk van en zo blijft Jan door het leven gaan als ‘natuurlijke, niet erkende zoon’ van Roelofje.
Drie jaar na de geboorte van Jan, op haar dertigste, trouwt Roelofje met Berend Arends Orsel, een boerenknecht uit Onna en…. haar stiefbroer. Berend is namelijk een zoon uit het eerste huwelijk van haar stiefvader Arend Harms Orsel. Berend is volgens het certificaat van de Nationale Militie een klein mannetje (1.61 m.) met een langwerpig gezicht, bruin haar en blauwe ogen.
Berend en Roelofje krijgen samen nog zeven kinderen, waarvan er drie al op heel jonge leeftijd sterven. Na het overlijden van Roelofje woont Berend nog een tijd lang met zijn kinderen in huis nr. 16 in Zuidveen. Eén voor één gaan de kinderen het huis uit en als in juni 1852 zoon Arend naar Ter Idzard vertrekt woont alleen Harm nog bij vader thuis.

Als zoon Jan 26 is en inmiddels vijf jaar gediend heeft in het eerste Regiment Infanterie trouwt hij in 1847 met de weduwe Elizabeth Lansink. Elizabeth is afkomstig uit Hoorn en was eerder getrouwd met Jan Kloppenburg (geb. ca. 1797, wever, overleden 29-12-1844 in Steenwijkerwold).
Bij het huwelijk van Elizabeth met Jan Kloppenburg in 1825 waren Maria Hendriks en Christoffer van Onsen getuige. Maria en Christoffer waren ook getuige bij het tweede huwelijk van Hendrik Alberts in 1803 en Maria werd bij die gelegenheid Maria Hendriks Spin genoemd [zie IIb].
Uit het huwelijk tussen Jan Spin en Elizabeth zijn geen kinderen bekend en dat is op zich niet zo erg verwonderlijk, want bij het huwelijk is Jan weliswaar nog maar 26, maar Elizabeth is dan inmiddels 47 jaar.

IIIb. EGBERTIEN JANS SPIN, [ouderpaar: zie generatie IIa.] gedoopt (rk) te Blesdijke 19-09-1795, overleden te Steenwijkerwold – Gerritshoek 15-11-1862, trouwt met
JOHANNES MULDER, geboren te Dalfsen 13-02-1797, arbeider, overleden te Basse (Steenwijkerwold) 26-01-1887.
Uit dit huwelijk:
1. KLAASJE, geboren/gedoopt te Steenwijkerwold 19/20-11-1830, volgt IVc.
2. JANTIEN, geboren te Steenwijkerwold 28-04-1832, overleden te Steenwijkerwold 05-05-1832.
3. JANTJE, geboren te Steenwijkerwold 26-04-1833, overleden te Steenwijkerwold 19-05-1836.
4. EGBERT, geboren te Steenwijkerwold 27-09-1834, volgt IVd.
5. REGINA, geboren te Steenwijkerwold 22-08-1837, overleden te Steenwijkerwold 29-04-1839.

Egbertien (Dina) trouwt met Johannes Mulder (ook: Jan Klaassen Mulder) en alhoewel alle kinderen (1830 – 1837) worden geboren te Steenwijkerwold is het huwelijk niet daar of in Steenwijk geregistreerd. Ze wonen in wijk 1.
De overlijdensakte van Egbertien vermeldt: ‘de namen harer ouders niet bekend’. Jan Mulder verhuist na haar overlijden vanuit Steenwijkerwold naar Oldemarkt op 26-08-1863.


IIIc. BEREND JANS SPIN, [ouderpaar: zie generatie IIa.] gedoopt (rk) te Steggerda 08-11-1797, arbeider, overleden te Onna 2-10-1873, trouwt te Steenwijkerwold 21-07-1826 met
TRIJNTJE FRERIKS BULT, geboren te Onna, gedoopt (ng) te Steenwijk 09-12-1798, arbeidster, overleden te Onna 12-03-1872, dochter van Frerik Raggers Bult, landbouwer, en Klaasjen Alberts, arbeidster.
Uit dit huwelijk:
1. ALBERT, geboren te Steenwijkerwold 17-09-1823, volgt IVe.
2. FRERIK, geboren te Onna 12-08-1826, volgt IVf.
3. REGINA, geboren te Onna 21-06-1829, volgt IVg.
4. JAN, geboren te Steenwijkerwold 11-05-1832, volgt IVh.
5. GEERT, geboren te Steenwijkerwold 10-06-1834, arbeider, overleden te Havelterberg 19-10-1906, trouwt te Steenwijkerwold 05-05-1866 met JANTIEN NIJENHUIS, geboren te Steenwijk 23-06-1834, overleden te Havelte 25-12-1915, dochter van Hendrik Nijenhuis en Judith Timens.
6. KLAASJE, geboren te Onna 11-10-1837, overleden te Onna 23-06-1839.
7. KLAASJE, geboren te Onna 19-06-1840, volgt IVi.

Berend en zijn broer Albert (IIId) trouwen met twee zussen, resp. Trijntje en Hilligje Freriks Bult.
En het zijn ook met name de nakomelingen van Berend en Albert die zich vanaf ongeveer 1870 in Havelte vestigen.
De huwelijksakte wordt door Berend en Trijntje en de beide moeders niet ondertekend: zij verklaren niet te kunnen schrijven en daarmee zijn ze geen uitzondering in het arbeidersmilieu waaruit de meeste personen in deze stamboom afkomstig zijn.
Berend Jans is vrijgeloot voor de Nationale Militie en komt uit de persoonsbeschrijving naar voren als een man van klein postuur (1.61 m.), een langwerpig gezicht en spitse kin, blond haar en blauwe ogen.
Berend heeft kennelijk zijn roomskatholieke achtergrond achter zich gelaten en heeft zich bekeerd tot het protestantisme. Het lijkt erop dat een vergelijkbare geloofskwestie bij broer Albert tot grote problemen met moeder Rinkje leidt. Waarom dat bij Berend blijkbaar niet speelt is niet helemaal duidelijk. Het zou kunnen zijn dat de aanwezigheid van een voorechtelijk kind (Albert) het verzet van moeder tegen de ‘bekering’ heeft gebroken. Albert (1) wordt bij het huwelijk door vader Berend Jans erkend.

Volgens het bevolkingsregister 1857 van Onna woont het gezin in huis nr. 41. Op dit adres staat ook Harm Spin, het zoontje van dochter Regina (3) ingeschreven.
De broers Albert (1) en Geert (5) trouwen met de zussen Aaltje en Jantien Nijenhuis. Bij zijn overlijden in 1906 woont Geert (5) met zijn vrouw Jantien in wijk V, nr. 104 in Havelterberg.

Doop Trijntje Freriks Bult, 9 december 1798.
Ruim een maand nadat ze 40 jaar waren getrouwd overleed Geert Spin.

IIId. ALBERT JANS SPIN, [ouderpaar: zie generatie IIa.] gedoopt (rk) te Paasloo 18-09-1799, arbeider, overleden te Havelte, wijk V, nr. 53j op 11-02-1869, trouwt te Steenwijkerwold 30-09-1834 met
HILLIGJE FRERIKS BULT, geboren/gedoopt (ng) te Onna 02/07-05-1807, overleden te Onna 19-03-1877, dochter van Frerik Raggers Bult, landbouwer, en Klaasjen Alberts, arbeidster.
Uit dit huwelijk:
1. JAN, geboren te Onna 06-03-1837, overleden te Onna 27-05-1839.
2. KLAASJE, geboren te Onna 28-09-1840, volgt IVj.
3. REGINA, geboren te Steenwijkerwold 21-04-1843, overleden te Onna 13-09-1845.
4. JAN, geboren te Steenwijkerwold 01-01-1847, volgt IVk.

​​Albert Jans Spin vindt bij zijn voorgenomen huwelijk in 1834 zijn moeder Rinkje Berends op zijn weg. Ze wil absoluut geen toestemming verlenen voor het huwelijk.
In een akte van de notaris wordt uitvoerig verteld dat Albert in het bijzijn van de notaris en getuigen ‘… eerbiediglijk en met alle gepaste kinderlijke onderdanigheid’ nogmaals gevraagd heeft om haar toestemming. Zijn moeder antwoordt daarop echter:
‘… dat zij volstrekt geene toestemming tot het voorgenomen
huwelijk van haren zoon …. wilde geven, zonder echter
daarvoor eene bepaalde reden te hebben.’
Het is gissen naar de beweegredenen van Rinkje. Het zou kunnen dat er een religieuze achtergrond voor haar weigering is, maar Albert is niet de eerste van haar kinderen die met een niet–katholieke partner aan komt zetten. Het zou ook kunnen zijn dat haar weigering te maken heeft met het feit dat Hilligje eerder getrouwd was en uit dat huwelijk een kind had. Of misschien is er inmiddels enige onmin ontstaan met de familie Bult, we zullen het nooit zeker weten. Opmerkelijk in dit verband is nog dat ze de huwelijksakte van Berend Jans niet ondertekent, maar die van Albert Jans wel. De notariële akte heeft ze weer niet ondertekend; ze verklaart ‘niet te kunnen schrijven of haar naam teekenen’.
Gelet op de geldende regelgeving in 1834 lijkt deze notariële acte overigens geheel overbodig. Van 1811 tot 1838 konden mannen van dertig jaar en ouder zonder toestemming van hun ouders trouwen. En Albert Jans was ten tijde van het opmaken van de acte tenslotte al 34! Waarom dan toch een officiële acte opgesteld? Het is goed mogelijk dat iedereen in de regio, van hoog tot laag, nog helemaal doordrongen was van de oude reglementen. Eeuwenlang was het immers zo geweest dat voor het aangaan van een huwelijk altijd toestemming nodig was van de ouders.
Albert is vrijgeloot voor de Nationale Militie. Van de vier kinderen die Albert en Hilligje krijgen overlijden er twee al op tweejarige leeftijd.
Op 30 maart 1854 verhuist Albert naar Ambt Hardenberg, maar in 1857 woont het gezin weer in Onna, in het huis nr. 29. Voor dochter Klaasje was deze verhuizing niet onfortuinlijk, want ze slaat er haar toekomstige man aan de haak.

​​IIIe. JANTJE JANS SPIN, [ouderpaar: zie generatie IIa.] gedoopt (rk) te Paasloo 03-09-1803 (doopheffer: Hendrik Alberts, IIb), dienstmeid, overleden te Blesdijke 18-12-1872 (in het huis nr. 48 b), trouwt te Weststellingwerf 28-06-1825 met
PETRUS GERHARD HENRICUS LEPPING, gedoopt (rk) te Vreden, Duitsland 04-10-1795, overl. te Vledder 02-10-1857, wever, zoon van Jakob Lepping en Maria Kommeling, arbeidster (1825).
Uit dit huwelijk:
1. MARIA, geboren te Vledder 16-08-1826, overleden te Vledder 13-02-1827.
2. JOHANNES JACOBUS, geboren te Vledder 27-04-1828, volgt IVk/a.1.
3. MARIA, geboren te Vledder 27-05-1831, volgt IVk/a.2.
4. WILHELMINA REGINA, geboren te Vledder 14-09-1833, volgt IVk/a.3.
5. JAN, geboren te Vledder 21-03-1836, overleden te Vledder 22-12-1837.
6. JAN, geboren te Vledder 28-12-1838, volgt IVk/a.4.
7. HENDRIK, geboren te Vledder 03-08-1842, volgt IVk/a.5.
8. ROELOF, geboren te Vledder 05-06-1845.

​Als Petrus Gerhard Henricus (ook wel: Pieter) in 1825 trouwt met Jan Alberts’ oudste dochter Jantje is hij gevestigd in Pruisen en heeft hij nog niet voldaan aan de Nationale Militie. Zijn vader is in 1807 in Vreden (Duitsland) overleden en zijn moeder is in 1825 werkzaam als arbeidster te Vreden.
Een Duitse invloed lijkt duidelijk (hoorbaar) aanwezig als Jantje Jans haar huwelijksakte ondertekent met J.J. Spien.

​IIIf. AREND JANS SPIN, [ouderpaar: zie generatie IIa.] gedoopt (rk) te Paasloo 11-002-1806, boer/boerenknecht/arbeider, overleden te Ter Idzard 5-12-1887, trouwt te Weststellingwerf 09-06-1830 met
TRIJNTJE HAETES DOUMA, geboren/gedoopt (nh) te Vinkega/Steggerda 17/31-03-1811, overleden te Ter Idzard 06-10-1870, dochter van Haete Martens Douma en Jantjen Wyben van Veen, boerin.
Uit dit huwelijk:
1. JAN, geboren te Oldeholtpade 12-09-1832, volgt IVl.
2. HETTE ARENDS, geboren te Oldeholtpade 17-12-1833, volgt IVm.
3. RINKE ARENDS, geboren te Oldeholtpade 04-08-1835, volgt IVn.
4. MARTEN ARENDS, geboren te Oldeholtpade 18-05-1837, volgt IVo.
5. JANTJE ARENDS, geboren te Oldeholtpade 17-03-1839, volgt IVp.
6. ALBERT ARENDS, geboren te Ter Idzard 18-08-1840, volgt IVq
7. JOHANNA ARENDS, geboren te Ter Idzard 04-10-1842, rk, overleden te Ter Idzard 27-12-1844.
8. ROELOFJE ARENDS, geboren te Ter Idzard 11-09-1844, volgt IVr.
9. ANNE ARENDS, geboren te Ter Idzard 13-07-1846, volgt IVs.
10. GERRIT ARENDS, geboren te Ter Idzard 12-01-1849, volgt IVt.
11. KLAAS ARENDS, geboren te Weststellingwerf 19-07-1851, volgt IVu.
12. MARGJE ARENDS, geboren te Ter Idzard 16-08-1854, overleden te Ter Idzard 12-04-1855.

Doop Arend Jans, 1806.


Ten tijde van zijn huwelijk in 1830 was Arend Jans nog niet opgeroepen voor het vervullen van zijn dienstplicht. Het certificaat van de Nationale Militie toont ons Arend Jans als een man van 1.68 m lang, een spitse kin en dikke neus, bruin haar en lichtblauwe ogen en een opvallend pokdalig uiterlijk. Het gezin woont in 1844 op het adres Ter Idzard, in het ‘huis zonder nommer’; vanaf 1855 wordt ‘huis nr. 45’ vermeld.
Arend Jans en Trijntje Haetes Douma krijgen twaalf kinderen. Met name van deze groep nakomelingen zijn eind van de negentiende eeuw verschillende mensen naar het oosten van het land getrokken op zoek naar werk in de textielindustrie. [1]
Arend wordt bijna 82 jaar oud en ‘slechts’ twee van de twaalf kinderen overlijden op heel jonge leeftijd. Toeval, of gaat het deze tak van de familie toch over de gehele linie iets meer voor de wind?


IIIg. AALTJE HENDRIKS SPIN/DAMHUIS, [ouderpaar: zie generatie IIb.] gedoopt (rk) te Steggerda 28-09-1799, arbeidster, overleden te Haskerland 12-07-1860.
Kind(eren):
1. TRIJNTJE SPIN, geboren te Blesdijke 26-12-1821, dienstmeid (1850), overleden te Wolvega 16-03-1852, trouwt te Weststellingwerf 25-04-1850 met HENDRIK ARENDS DE VRIES, geboren te Peperga 24-03-1824, boerenknecht, overleden te Weststellingwerf 21-12-1883, zoon van Arend Hendriks de Vries en Antje Hendriks Spoelstra.
2. HENDRIK DAMHUIS, geboren te Haskerland 29-08-1838, volgt IVu/a.

Als in 1821 Trijntje wordt geboren woont Aaltje Hendriks Spin nog bij haar vader Hendrik Alberts in Blesdijke. Hendrik doet als grootvader aangifte van de geboorte. De vader van Trijntje is niet bekend.
In maart 1852 overlijdt Trijntje in het huis nr. 3 te Wolvega.

Bij de geboorte van Trijntje wordt Aaltje vermeld met de achternaam Spin, maar als zeventien jaar later Hendrik wordt geboren is Aaltjes achternaam blijkbaar gewijzigd in Damhuis. Ook bij haar overlijden in 1860 wordt Aaltje vermeld met de achternaam Damhuis!
Bijzonder opmerkelijk is verder het feit dat de in 1838 geboren zoon Hendrik pas op 15 maart 1858 door zijn moeder wordt erkend!

​IIIh. BEREND SPIN / DAMHUIS, [ouderpaar: zie generatie IIb.] gedoopt (rk) te Blesdijke 15-06-1804, arbeider, overleden te Peperga 27-10-1846, trouwt te Leeuwarden 29-07-1832 met
JUDIK REVILJO, geboren te Leiden 28-01-1801, naaister, overleden te Wolvega 16-07-1888, dochter van Stephanus Reviljo en Jacoba Maria van den Burg.
Uit dit huwelijk:
1. HENDRIK, geboren te Leeuwarden 23-04-1829, overleden te Leeuwarden 12-12-1829.
2. JACOBA MARIA DAMHUIS, geboren te Leeuwarden 14-12-1833, volgt IVv.
3. HENDRIK BERENDS DAMHUIS, geboren te Leeuwarden 03-10-1836, volgt IVv/a.
4. STEPHANUS, geboren te Leeuwarden 03-10-1836, overleden te Leeuwarden 13-12-1836.
5. STEPHANUS, geboren te Leeuwarden 18-09-1840, overleden te Leeuwarden 09-10-1840.
6. STEPHANUS BERENDS DAMHUIS, geboren te Leeuwarden 26-10-1841, volgt IVw.
7. MARIA, geboren te Leeuwarden 29-11-1845, overleden te Weststellingwerf 10-10-1846.

Bij zijn huwelijk in 1832 verklaart Berend, dat de naam Damhuis is en niet Spin.
Judik Reviljo – ook wel: Judigje Ribbeljou – woont na het overlijden van Berend met haar beide zoons in Blesdijke. Ze wordt daar ingeschreven op 12 mei 1852. Eerst woont ze in huis nr. 59, daarna in huis nr. 40 en vervolgens in huis nr. 42a. In hoeverre dit verhuizingen betreft of dat er sprake is van hernummering in het bevolkingsregister is niet helemaal duidelijk.

Zeven jaar tuchthuis.

De naam Reviljo is een de vele verbasteringen van Reveille. Judik is namelijk een afstammeling van een zekere Stephanus Reveille, een Hugenoot die omstreeks 1690 vanuit Frankrijk naar Leiden vluchtte. Ruim honderd jaar later verhuisde de in 1773 te Leiden geboren afstammeling Stephanus Reveille (ook wel Steven Reveljouw) met zijn gezin naar Leeuwarden.
Stephanus en zijn zoon vestigden zich in Leeuwarden als zilversmid. Maar op enig moment was de verleiding om het kostbare zilver te verdunnen en keurstempels te vervalsen kennelijk te groot, ondanks het feit dat er hoge straffen op stonden. Ze werden door keurmeesters betrapt en moesten zich in 1816 verantwoorden voor het Hof van Assisen in Friesland. Vader en zoon werden beiden veroordeeld om: „gebragt te worden ter plaatze alwaar men gewoon is voor dit Hof executie van Crimineele Justitie te doen, en aldaar op een schavot met roeden te worden gegeeseld. Condemneert dezelve voorts tot een confinement voor den tijd van 7 achtereenvolgende jaren in een tuchthuis …”
Verder moesten ze elk honderd frank boete betalen, werd al hun werk verbeurd verklaard en het vonnis openbaar aangeplakt. Toch hadden ze het nog slechter kunnen treffen, want de Procureur-Crimineel had geseling, brandmerk, 15 jaar tuchthuis, honderd franken, confiscatie, betaling proceskosten en publikatie geëist.

​IIIi. ANNA LAMMERTS SPIN, [ouderpaar: zie generatie IIc.] geboren te Noordwolde 07-06-1814, boerendienstmeid, overleden te Weststellingwerf 18-10-1869, trouwt te Weststellingwerf 15-04-1847 met
HENDRIK BRUNSWIJK, geboren te Oldemarkt 05-01-1813 (in huis nr. 18), boerenknecht, overleden te Weststellingwerf 30-10-1894, zoon van Peter Brunswijk, schoenmaker, en Antjen Egberts.
Uit dit huwelijk:
1. PIETER, geboren te Weststellingwerf 15-02-1849, overleden te Leeuwarden 10-07-1869.
2. HENDERICA, geboren te Weststellingwerf 25-02-1853, overleden te Weststellingwerf 08-05-1853.
3. HENDRICUS, geboren te Weststellingwerf 20-08-1855, volgt IVw/a.

Anna Lammerts wordt geboren als Spin en ook bij haar huwelijk nog Spin genoemd, maar bij de geboorte van haar kinderen wordt ze in de aktes telkens vermeld als Anna Damhuis.
Hendrik Brunswijk hertrouwt na het overlijden van Anna met Anna Johanna Eylers. De naam Brunswijk wordt vaak ook vermeld als Bronswijk.

​IIIj. AREND ARNOLDUS DAMHUIS, [ouderpaar: zie generatie IIc.] geboren te Weststellingwerf 17-02-1817, arbeider, overleden te Blesdijke 29-10-1878, trouwt te Weststellingwerf 06-05-1841 met
GEERTRUIDA ELFRINK, geboren te Heerenveen 13-07-1816, overleden te Blesdijke 10-01-1892, dochter van Berend Gerrits Elfrink en Durkje Hendriks.
Uit dit huwelijk:
1. LAMMERT ARENDS, geboren te Blesdijke 22-06-1842, volgt IVx.
2. BERNARDUS ARENDS, geboren te Blesdijke 02-08-1844, volgt IVy.
3. HENDRICUS, geboren te Blesdijke 21-01-1847, volgt IVy/a.
4. THEODORUS, geboren te Blesdijke 24-04-1849, overleden te Gelderingen (Steenwijkerwold) 31-10-1916.
5. ANNA, geboren te Blesdijke 01-09-1852, overleden te Blesdijke 21-08-1856.

Het gezin van Arend Arnoldus Damhuis en Geertruida Elfrink vestigt zich op 1 november 1854 – komend van Peperga – te Blesdijke in het huis nr. 35. Arend overlijdt in 1878 ook in dit zelfde huis.
In het bevolkingsregister 1860 – 1880 van Blesdijke staat ook een dienstmeid ingeschreven op dit adres: Johanna de Vries, geboren 1 augustus 1866.
Lammert (1) verhuist op 31 juli 1862 vanuit Blesdijke naar Oldemarkt. Bernardus (2) is in mei 1864 ingelijfd bij de Nationale Militie: vijf jaar later – op 8 mei 1869 – zit zijn diensttijd er op. In juni 1872 vertrekt hij vanuit Blesdijke naar Oldeberkoop.

​​
IIIk. ALBERT LAMMERTS SPIN, [ouderpaar: zie generatie IIc.] geboren te Blesdijke 12-05-1820, arbeider/boerenknecht, overleden te Blesdijke 04-11-1879, trouwt (1) te Oldemarkt 24-08-1849 met
LUMMIGJEN BRUINENBERG, geboren te Kuinre 01-01-1821, dienstmaagd (1849), overleden te Blesdijke 20-06-1850, dochter van Klaas Bruinenberg en Geesjen van der Vegt.
Uit dit huwelijk:
1. LAMMERT ALBERTS, geboren te Blesdijke 12-06-1850, overleden te Blesdijke 21-06-1851.

ALBERT LAMMERTS SPIN, trouwt (2) te Weststellingwerf 08-05-1852 met
GEERTJEN HENDRIKUS BENNIK, geboren te Steggerda 14-06-1821, boerin, overleden te Weststellingwerf 30-05-1893, dochter van Hendrikus Bennik en Jakobjen Arents Orsel.
Uit dit huwelijk:
1. LAMBERTUS ALBERTS, geboren te Blesdijke 29-06-1853, volgt IVz.
2. JACOB ALBERTS, geboren te Blesdijke 08-08-1855, volgt IVaa.

Albert Lammerts heeft vijf jaar gediend in het 5e regiment Infanterie. Uit het huwelijk van Albert en Lummigje wordt op 12 juni 1850 Lammert geboren. Moeder Lummigje sterft acht dagen na de geboorte van Lammert. Een jaar later sterft ook haar kind.
Volgens de overlijdensakte van Lammert woont het gezin in 1851 in het huis nr. 33 te Blesdijke. Het bevolkingsregister geeft als plaats van overlijden huis nr. 40 aan. Omdat ook vader Albert Lammerts overlijdt in het huis nr. 40 te Blesdijke, gaat het mogelijk toch om hetzelfde huis.
Jakobjen Arents Horsel – de moeder van Geertje Hendrikus Bennik – is een zuster van Berend Arends Orsel [III.a].

________________________________________

[1] Zie hiervoor de paragraaf over de migratie naar het oosten.