De stamboom

Ooit begon ik dit verhaal als een min of meer eenvoudige zoektocht naar mijn voorouders. Maar vervolgens dienden zich allerlei ingewikkelde kwesties aan bij de nakomelingen. Mijn zoektocht naar het verleden van mijn familie mondde daardoor al snel uit in een omvangrijke genealogische inventarisatie.
En toen bleken er ook nog eens meerdere families Spin te bestaan: Noord Holland, Terschelling, Groningen, Duitsland, de Veluwe. Ik verzamelde ook van die families zo veel mogelijk gegevens en ging op zoek naar mogelijke verwantschappen en zo breidde de hoeveelheid informatie zich in de loop der jaren gestaag uit.
Van enige verwantschap met de andere ‘Spinnen’ is overigens niets gebleken en daarom beperk ik mij hier tot de nakomelingen van mijn directe voorouders Albert Hendriks en Roelofje Jans.

Huwelijk van Aalbregt Dammeier en Roelofje Jansen, 4 april 1762.
[Aalbregt Dammeier wordt later vermeld als Albert Hendriks.]

Generatie 7:
Alleen van de eerste zes generaties zijn alle mij bekende gegevens vermeld. Van de generaties 7 e.v. worden de gegevens hier niet gepubliceerd, omdat het soms om nog levende personen gaat. Er is wel een namenlijst van de zevende generatie.
Op verzoek kan eventueel informatie worden verstrekt. Gebruik daarvoor het contactformulier.