De naamkwestie

Over de familienaam Spin is in het verleden nogal wat te doen geweest. Bij de kinderen en de kleinkinderen van Albert Hendriks en Roelofje Jans speelt namelijk een ingewikkelde kwestie van naamsverandering. Eigenlijk begint de verwarring al in de periode 1762 – 1768: Albert wordt dan vermeld met de naam Dammeijer.
Terwijl bij de kinderen al in 1792 de familienaam Spin opduikt, wordt door sommige van hen later beweerd dat ze eigenlijk Damhuis heten.

Op de volgende pagina’s staat de hele naamkwestie centraal:

* de naamsaanneming
* Spin, Dammeyer of Damhuis?
* De familienaam Dammeyer
* Waar komt de naam Spin vandaan?