De familienaam Dammeyer

In de doop- en trouwboeken wordt Albert Hendriks 4 maal Albert Dammeijer (ook wel: Aalbregt Dammeijer) genoemd:
– in april 1762 bij zijn huwelijk met Roelofje Jansen
– in mei 1763 bij de doop van dochter Maria Elisabeth
– in december 1765 bij de doop van zoon Jan Alberts
– in juni 1768 bij de doop van zoon Hendrik Alberts

Na 1768 wordt Albert aangeduid als Albert Hendriks (1771, 1777, 1787 en 1812) of Albert Spin (1812). De naam Dammeijer komt  verder in de doop- en trouwboeken en in de Burgerlijke Stand van Steenwijk en Steenwijkerwold niet voor. Ook in de kohieren van het hoofdgeld uit dezelfde periode (1764, 1765 en 1767) komt de naam Dammeijer niet voor.

In de overlijdensregisters van de Burgerlijke Stand komt in geheel Overijssel de naam Dammeier slechts 2 maal voor. Aanvullend onderzoek in het Rijksarchief Groningen leverde nog een 16-tal ‘Dammeijers’ op, maar gaf verder geen aansluiting op gegevens uit de regio Steenwijk-Steenwijkerwold.
In het Nederlands repertorium van familienamen (volkstelling 1947) komt de naam maar een enkele keer voor. Slechts 9 personen dragen de familienaam Dammeier, Dammeijer of Dammeyer. Er is geen duidelijke concentratie van de naam in één provincie of regio.
Ter vergelijking: de familienaam Spin wordt in 1947 door 323 personen gedragen.

Het is denkbaar dat de naam Dammeyer een beroepsnaam is en dat Albert Hendriks pachter of meyer van een dam of van een damhuis is geweest. Het feit dat de naam Dammeyer na 1768 niet meer wordt gebruikt zou er op kunnen wijzen dat Albert Hendriks dan niet meer pachter/meyer van een dam is. In andere bronnen (bijv. publicaties over Nederlandse geslachtsnamen) ben ik geen ondersteuning van deze interpretatie tegengekomen. Maar het lijkt een verleidelijke connectie omdat we dan misschien een link kunnen leggen naar de naam Damhuis, zoals sommige nakomelingen zich noemen.

Zie hiervoor de paragraaf De naamkwestie: Spin of Damhuis.

Het vermoeden van een Duitse afkomst lijkt op dit moment toch het meeste hout te snijden. Gelet op migratiebewegingen in de 18de eeuw is die mogelijkheid zeker aanwezig. Bovendien komt de naam Dammeyer in Westfalen en ook elders in Duitsland aanzienlijk meer voor dan in onze regio
Tenslotte lijkt ook het vernoemingspatroon van de kinderen van Albert Hendriks enige aanknopingspunten te bieden. Een directe relatie kan tot nu toe nog niet worden gelegd, dus blijft het uitkijken met al te overhaaste conclusies.